top of page

Bedriftsavtale

Hos meg vil dine ansatte være fullt ut forsikret da jeg er medlem av NNH - Norges Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Videre kan dere se mine sertifiseringer innen Worsley akupunkturen både i Norge, UK og USA. 
 

Jeg har Norges medisinske grunnfag, tar blodtrykk og vil være den første til å anbefale vedkommende å ta kontakt videre til fastlege eller bedriftslege ved behov.

Videre vil jeg ivareta dine ansattes evne til livsmestring og oppfordre deres evne og velvilje til kommunikasjon for bedriftens ve og vel. 
 

Mine tanker rundt en vellykket bedrift er at om en bedrift skal optimaliseres må alle ansatte føle seg verdsatt og sett av ledelsen og de nærmeste medarbeidere rundt. Føle de trekker sammen fremover i en samme visjon.

Ved det å få tilbudt støtte for livsmestring og allmen velvære for nakke skuldre og andre lette stress slitasje temaer vil dine ansatte føle seg verdsatt og få mer overskudd og motivasjon for lojalt og fremme sitt arbeid til det optimale. 

Min visjon for min rolle for bedriften er at jeg skal være et rom og en stund der dine ansatte kan få ventilere konfidensielt og i trygghet og få komme en stund tilbake til seg selv.

Inspireres, læres og motiveres til å beholde sin kontakt med sin egen natur og lære avslappnings teknikker en kan bruke daglig og teknikker for bedre fokus, konsentrasjon og kontakt med sitt eget sentrum før prestasjoner som møter ect. 

Slik mener jeg at "mine bedrifter" jeg da får fast avtale med for en fast pris vil avansere og prestere bedre for fremiden. 

 

Fast honorar pr dag, faste dager i mnd etter avtale og behov. Kan sette opp 2 behandlingsrom med benker slik får flere av dine ansatte muligheten til samme faste pris. Fast pris uavhengig av antall behandlinger den dagen. Hel dag fast pris. Egen tid settes opp for førstekonsultasjoner 2.5 time, kan avtale enkelte dager utenom arbeidstid spesielt for disse om ønsket. Oppfølgende behandlinger innen arbeidstid er fra 40-60 min. Kan komme til din bedrift for presentasjonsmøte / lunsj møte. Uforpliktene med en gratis førstekonultasjon behandling på klinikk i Oslo for en av dere som dere velger selv.

Håper å høre fra dere, hjertlig hilsen Elena Maria 

bottom of page